info

Heb je hulp nodig en kan je niet bij je vertrouwde personen terecht?

Raadpleeg dan een van onderstaande opties.


 • www.awel.be
 • www.zelfmoordlijn1813.be
 • www.jac.be
 • huisarts van wacht
 • app downloaden: On Track Again / BackUp
 • www.kinderrechtswinkel.be
close

Op heden heeft de praktijk een patiëntenstop.
Vanaf juli 2024 kunnen jullie terug contact opnemen voor nieuwe aanmeldingen.

Hallo en welkom bij

psychologie praktijk OPMAAT

Ik ben Ellen Janssen, klinisch psychologe. Ik studeerde in 2012 af aan de K.U. Leuven als kinder- en jeugdpsychologe. Ik ben sinds 2013 verbonden aan het Kinderpsychiatrisch Centrum (KPC) te Genk waar ik dagelijks werk met pubers en adolescenten met allerlei problematieken binnen een crisisopname. In oktober 2016 startte ik deze praktijk op om ook via een ambulant traject jongeren te kunnen begeleiden. Ik volgde een postgraduaat Perspectiefgericht coachen en begeleiden alsook schoolde ik me bij binnen de Acceptance and commitment therapy (ACT). Op regelmatige basis volg ik studie- of opleidingsdagen om jongeren en hun gezinnen zo deskundig mogelijk te begeleiden.

Ik ben erkend psychologe bij de psychologencommissie met 892112520 als erkenningsnummer (https://www.compsy.be/psycholoog/12348).

Over OPMAAT

Visie en werkwijze

In eerste instantie wordt er een uitgebreide analyse van de hulpvraag gemaakt waarna er in elke sessie aan de hand van dialoog inzichten tot stand komen die op hun beurt leiden tot het zoeken naar andere manieren van omgaan met lastige situaties. Op die manier wordt er dus telkens op maat gezocht naar tips en handvaten om op de hulpvraag in te gaan. Indien er sprake is van een diagnose kan er psycho-educatief gewerkt worden om meer inzicht te krijgen in hoe deze diagnose invloed heeft op het huidige functioneren. Er wordt GEEN diagnostisch onderzoek uitgevoerd in onze praktijk.

Kennismakingsgesprek

Aan een begeleidingstraject gaat steeds een kennismakingsgesprek vooraf. Hierin worden de verwachtingen en motivatie van de jongere, zijn/haar ouders en/of verwijzer(s) afgetoetst om tot gemeenschappelijke begeleidingsdoelen en een concreet begeleidingstraject te komen. Er wordt steeds getracht zoveel mogelijk zorg op maat te bieden; het zorgaanbod zal dus steeds afgestemd worden op de zorgbehoefte.

Begeleidingstraject

Jongeren zullen steeds aangemoedigd worden om zelf hun verantwoordelijkheid op te nemen in hun proces door het oefenen met eigen werkpunten en worden gestimuleerd om in de toekomst hun probleemoplossend vermogen te vergroten. Er wordt nooit langer therapie voorzien dan nodig. De duur van de begeleiding wordt onderling steeds afgestemd en geëvalueerd.

Wil je graag met ons werken?

Contact

Voor wie

Doelgroep

Alle adolescenten en jongvolwassenen zijn welkom (14-24 jaar). Zit je even minder in je vel? Vraag je je af wat je aan moet met je leven? Lopen de dingen soms echt niet zoals je wilt? Ben je angstig? Of zie je het allemaal niet meer zitten? Samen zoeken we naar nieuwe perspectieven, antwoorden op vragen, of hulpmiddelen om je leven terug op de rails te krijgen. Ook als ouder of als broer/zus ben je welkom met een hulpvraag.


We bieden ondersteuning voor:

 • Depressieve gevoelens
 • Angst
 • Vragen omtrent je identiteit
 • Dwangklachten
 • Faalangst
 • Een laag zelfbeeld
 • Trauma
 • Emotieregulatie
 • Problemen met vrienden, je ouders of op school
 • Opvoedingsmoeilijkheden
 • ...

Ons aanbod

Tarieven

 • Kennismakingsgesprek (60min.)
  inclusief éénmaldige dossierkost
  €70
 • Consultatie (60min.)
  €60
 • Consultatie met context (60min.)
  €60
 • Consultatie met context (90min.)
  €80
 • Overleg of consultatie op verplaatsing* (60min.)
  €90
 • Betaling kan contant of via Payconiq.

`

Kom je de eerste keer? Vul deze informatiefiche in en breng deze mee naar je kennismakingsgesprek.

Enkele vragen

frequently asked questions

Wat indien ik medicamenteuze ondersteuning nodig heb?

Wanneer er gedacht wordt aan medicatie als ondersteuning van de gespreksbegeleiding, wordt je steeds doorverwezen naar je huisarts of een (kinder)psychiater.

Voorziet mijn ziekenfonds terugbetaling?

Verschillende mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling van enkele sessies per jaar. Je vraagt dit best na bij je mutualiteit daar dit voor elk ziekenfonds verschilt.

Moet ik iets meebrengen naar de afspraak?

Brengt enkel je motivatie en je gsm mee. Je ‘notities’ in je gsm kunnen een handig geheugensteuntje zijn, zowel om dingen te noteren voor de afspraak, als tijdens.

Hoeveel behandelingen heb ik nodig? En kan ik altijd stoppen met mijn behandeling?

In samenspraak met jou en je ouders wordt er een behandelplan opgesteld dat afhankelijk zal zijn van je klachten, doelstellingen en verwachtingen. Je kan uiteraard vrijblijvend stoppen met de begeleiding indien je dit wenst. Graag ronden we dan op een goede manier af door nog een evaluatiegesprek te plannen.

Wat moet ik doen als ik dringend hulp nodig heb?

Wij kunnen slechts in beperkte mate crisishulp bieden. Indien je dringend hulp nodig hebt, en je op dat moment geen contact krijgt met ons, neem je best contact op met je huisarts (van wacht) of de dichtstbijzijnde spoedgevallendienst.

Hoe moet ik me op tijd afmelden voor mijn afspraak?

Wanneer je niet op je afspraak geraakt, vragen we je om je minstens 24 uur van tevoren af te melden. Je kunt dit doen door telefonisch contact op te nemen, een smsje, of een mailtje te sturen. We zorgen er dan samen voor dat je een nieuwe afspraak krijgt. Bij plotse ziekte kan je een doktersattestje meebrengen en zullen er geen extra kosten aangerekend worden.

Beroepsgeheim, wat betekent dat precies?

Erkende psychologen dienen zich volledig te houden aan de deontologische code van de beroepsgroep (https://www.compsy.be/deontologie-wetgeving). Alles wat er in de gesprekken naar voren komt, blijft tussen jou en je psycholoog. Enkel wanneer je daar toestemming voor geeft, kan er overlegd worden met bijvoorbeeld je ouders of je huisarts. Indien er dingen zijn die zeker niet verder gezegd mogen worden, zeg je dit best letterlijk tegen je psycholoog om misverstanden te voorkomen.

Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen mag een psycholoog het beroepsgeheim breken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er sprake is van direct en ernstig gevaar voor jezelf of voor anderen. Ook wanneer er sprake is van een misdrijf op minderjarigen of wanneer wij onder ede moeten getuigen in de rechtbank, mogen wij het beroepsgeheim breken.

Contact

Neem contact op met OPMAAT

Praktijk OPMAAT is makkelijk bereikbaar met de wagen en het openbaar vervoer. Er is parkeerruimte voorzien voor cliënten. Eens toegekomen mag u aanbellen en binnenkomen. U kan plaatsnemen in de wachtzaal, waar de psychologe u zal ontvangen. (Let op: wegens privacy redenen hangt er geen bordje van de praktijk aan de voorgevel. Wij zijn gevestigd in een kinesistenpraktijk.)

Telefonische bereikbaarheid
De praktijk is telefonisch bereikbaar op weekavonden tussen 17u en 21u. Indien je op andere tijdstippen belt, of geen gehoor krijgt, laat gerust een boodschap achter en wij bellen je zo snel mogelijk terug. Ook via sms of e-mail kan je steeds iets laten weten, en zal er zo snel mogelijk geantwoord worden.

Contactgegevens
Maastrichtersteenweg 102
3680 Maaseik
0494/70.03.49 info@praktijkopmaat.be